Vila v Krkonoších

Všeobecné podmínky pro poskytování ubytovacích služeb


1. Úvod
Všeobecné podmínky definují vzájemné vztahy mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování. Všeobecné podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné a závaznou objednávkou ( viz bod 3 ) nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. Poskytujeme pouze ubytování, dopravu na místo a zpět si zajišťuje a hradí rekreant sám. Mezi pronajimatelem a rekreantem vzniká smluvní vztah.

2. Doba pronájmu
Během hlavní letní a zimní sezóny poskytujeme převážně týdenní pobyty / zkrácené pobyty po dohodě s ubytovatelem.. Mimo hlavní sezónu poskytujeme týdenní a víkendové pobyty. Specifikaci jednotlivých období naleznete v ceníku. Na základě individuální dohody je možné mimo sezónu a během letní sezóny uskutečnit i pobyty kratší. Vánoční a silvestrovské pobyty mají specifické termíny.
Začátek pobytu: sobota mezi 14 a 18 hodinou
Konec pobytu: sobota do 10 hodin
Individuální přizpůsobení začátku a konce pobytu dle Vašeho přání je nutné předem domluvit s pronajímatelem. Pokud dojde k přerušení pobytu v době jeho průběhu celá částka za pobyt propadá

3. Objednávka
rekreační pobyt lze objednat telefonicky nebo mailem. Před samotnou objednávkou nejprve vyplňte žádost o rezervaci ubytování, obratem Vám sdělíme zda je daný termín volný. Na základě objednávky Vám zašleme potvrzení objednávky s podmínkami uhrazení zálohy ve výši 50% z celkové ceny. Nedílnou součástí potvrzení objednávky jsou „ Všeobecné podmínky “ ubytování, zaplacení zálohy berete všeobecné podmínky na vědomí. Po připsání zálohové platby na účet Vám mailem zašleme potvrzení o úhradě. Doplatek musí být uhrazen nejpozději dva týdny před začátkem pobytu.
Uhrazením zálohy se objednávka stává závaznou a zákazník se tímto zavazuje dodržovat Všeobecné podmínky ( storno poplatky nevyjímaje). Pokud není záloha uhrazena v požadovaném termínu, který je uveden , bude tato skutečnost považována za zrušení objednávky a objekt bude uvolněn pro další zájemce.

4. Cena pobytu a způsob úhrady
cena za pobyt je uvedena ceníku. Pokud je dohodnuta individuální doba pronájmu, může se cena lišit od ceny uvedené v ceníku. Doplatek pobytu bude uhrazen před nastoupením k pobytu dle pokynů pronajimatele. V případě, že nebude doplatek před nástupem pobytu uhrazen, vyhrazujeme si právo ubytování odmítnout a dále bude postupováno jako v případě stornování pobytu 0 až 10 dní před pobytem ( viz bod 8 ).
Při nástupu k pobytu se vybírá vratná kauce 4.000 Kč pro případné poškození objektu a jeho vybavení. Kauce je při ukončení pobytu vrácena, ale pouze za předpokladu, že nevzniknou během pobytu na objektu a jeho vybavení žádné škody. V případě poškození objektu nebo jeho vybavení bude kauce použita na úhradu vzniklé škody. V případě, že vzniknou na objektu a jeho vybavení škody přesahující výši kauce, je zákazník povinen uhradit plnou výši škody.
Zákazník je povinen před odjezdem předat správci objekt ve stejném stavu jako při nástupu pobytu bez poškození.
Maximální počet osob, které mohou být v objektu ubytovány je stejný jako počet lůžek. Toto se vztahuje i na pozemek, který k objektu patří. Pokud v objektu nebo na pozemku objektu bude ubytován větší počet osob, vyhrazujeme si právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit.

5. Práva zákazníka
*zákazník má právo být řádně informován pronajimatelem o vybavení a zázemí objektu
*využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb bez podstatných změn podmínek ze strany pronajimatele
*stornovat pobyt kdykoliv před započetím v souladu se stornovacími podmínkami ( viz bod 7 )
*při vážném porušení podmínek ze strany pronajimatele objektu má zákazník právo při ukončení pobytu požadovat slevu
*za technický a hygienický stav objektu má zodpovědnost pronajimatel

UŽITEČNÉ ODKAZY

SkiResort Černá Hora

SkiAreál Bubákov

Restaurace Aurum

Aquacentrum